Koorinfo

Het “Christelijk Mannenkoor Meppel” is op 24 november 1924 opgericht. Eerst was het een onderafdeling van de toenmalige Christelijke jongemannenvereniging “Theophilus”. Later is het koor een zelfstandige vereniging geworden. Het koor bestaat momenteel uit 40 leden, verdeeld over de vier stemmen: 1e en 2e tenor, bariton en bas.

Wekelijks wordt met veel enthousiasme aan het repertoire gewerkt, dat zowel uit religieuze als profane werken bestaat. Naast stukken in het Nederlands omvat het ook muziek in andere talen zoals Duits, Engels en Italiaans.
Het koor geeft jaarlijks enkele concerten, veelal in het voorjaar en in de Adventsweken. Het is gebruikelijk, dat hieraan medewerking wordt verleend door solisten.
Ook neemt het koor deel aan concerten van andere koren in en buiten Meppel. Daarnaast wordt medewerking verleend aan kerkelijke vieringen en verzorgt het koor enkele malen per jaar optredens in verzorgingstehuizen, zowel in Meppel als in plaatsen in de omgeving. Dit alles onder de bezielende leiding van onze dirigent, Johan Rodenhuis.

Is uw belangstelling gewekt? Kom dan eens één of meerdere avonden luisteren naar (en meezingen met) de liederen, waarmee wij nu bezig zijn. En proef de sfeer, waarin het instuderen plaats vindt. Ontdek, dat samen zingen een gezond en goedkoop middel is tegen stress. U hoeft van te voren geen ‘zangtest’ af te leggen. Iedere man, die van zingen houdt, is welkom op ons koor. Onze repetities worden gehouden op dinsdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in de Gereformeerde kerk van Nijeveen. Voor informatie kunt u contact opnemen met: J. Spoelder, voorzitter, tel. 06 33180660 of met A. Aberson, secretaris, tel. 06 38977498 of via e-mail : cmmsecretariaat@gmail.com

 

Impressie Jubileum concert 90 jarig bestaan

 

Grote of Maria-kerk Meppel.
Hier ligt de oorsprong van het koor.

 

Vaandel van het koor.