23 augustus 2023

Op woeensdag 23 augustus 2023 gaan we zingen in de Bethelkerk in Urk. Dit in het kader van het programma "Zingen in de Zomer". Het koor zal zingen in het middagprogamma en de dienst begint om 14.00 uur.

15 oktober 2023

Medewerking aan een zangdienst in de Oase in Drachten.

Aaanvang 19.15 uur.