foto: Wim Goedhart

Foto gemaakt voor aanvang van de repetitie om te plaatsen bij het artikel over ons koor in de Meppeler Courant.

Christelijk Mannenkoor Meppel

99 jaar

40 leden

4 stemmig